คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์

- ยาแก้แพ้กลุ่มไม่ทำให้ง่วง แต่ยานี้อาจทำให้ง่วงในผู้ป่วยบางราย
- บรรเทาอาการ จาม น้ำมูกไหล คันจมูก คันตา แสบตา เนื่องจากโรคภูมิแพ้ *ใช้เฉพาะโรคภูมิแพ้ ไม่ลดน้ำมูกในโรคหวัด
- บรรเทาอาการของลมพิษเรื้อรัง