ความแตกต่างของ ภูมิแพ้ ไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่

ผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ เช่น คัดจมูก น้ำมูกไหล จาม ระคายคอ จะทราบได้อย่างไรว่า อาการที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากไข้หวัดธรรมดา ไข้หวัดใหญ่ หรือเป็นอาการของภูมิแพ้กำเริบกันแน่ โรคเหล่านี้มีอาการที่คล้ายคลึงกันอยู่หลายประการ แต่ก็มีความแตกต่างในรายละเอียดมากพอที่จะทำให้สามารถแยกโรคเหล่านี้ออกจากกันได้ ข้อมูลต่อไปนี้จะเป็นแนวทางคร่าวๆในการจำแนกอาการของโรคภูมิแพ้ออกจากการเป็นไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ 

โรคภูมิแพ้คืออะไร? 
โรคภูมิแพ้ คือ ระบบภูมิคุ้มกันมีการตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมมากจนเกินไป โดยที่สิ่งแปลกปลอมดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย สิ่งแปลกปลอมที่กระตุ้นให้เกิดอาการแพ้เหล่านี้มักมีสาเหตุมาจากละอองเกสร สะเก็ดผิวหนังของสัตว์เลี้ยง เชื้อรา และไรฝุ่น ซึ่งรวมเรียกว่า สารก่อภูมิแพ้ สิ่งสำคัญคือ โรคภูมิแพ้เป็นโรคที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคล ไม่ใช่โรคที่จะติดต่อไปสู่ผู้อื่นได้

ไข้หวัดคืออะไร?
ไข้หวัดธรรมดามักเกิดจากการติดเชื้อไวรัส อาการของไข้หวัด คือ น้ำมูกไหล และคัดจมูก ซึ่งเป็นอาการที่พบได้ในโรคภูมิแพ้เช่นกัน จึงมักทำให้เกิดความสับสนในการแยกทั้งสองโรคนี้ออกจากกัน อย่างไรก็ตามไข้หวัดมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนกับโรคภูมิแพ้ คือ ไข้หวัดเป็นโรคติดต่อ เนื่องจากไวรัสสามารถแพร่กระจายผ่านละอองน้ำในอากาศที่เกิดจากการไอ จาม หรือแม้กระทั่งการพูดคุยกัน

ไข้หวัดใหญ่คืออะไร?
ไข้หวัดใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (flu) ซึ่งสามารถแพร่กระจายสู่ผู้อื่นและทำให้เกิดการติดต่อได้ง่าย ไวรัสชนิดนี้มักทำให้เกิดการติดเชื้อบริเวณโพรงจมูกและอาจรุนแรงถึงขั้นทำให้เกิดปอดอักเสบในผู้ป่วยบางราย ไข้หวัดธรรมดาและไข้หวัดใหญ่มีอาการร่วมที่คล้ายคลึงกัน คือ ไอ ปวดศีรษะ แต่ไข้หวัดใหญ่มักมีอาการที่รุนแรงกว่า เช่น มีไข้สูงหลายวัน ปวดเมื่อยตามตัว เหนื่อยล้า อ่อนเพลียมากกว่าไข้หวัดธรรมดา 

ความเหมือนและความต่างของโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบ ไข้หวัดธรรมดา และไข้หวัดใหญ่

อาการที่พบ

ภูมิแพ้จมูกอักเสบ

ไข้หวัดธรรมดา

ไข้หวัดใหญ่

อาการทางจมูก เช่น คัดจมูก น้ำมูกไหล 

มี แต่มักมีอาการจามเป็นชุด

มี

พบน้อย

ลักษณะของน้ำมูก

น้ำมูกใส

น้ำมูกใส หรืออาจเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือเขียว บางรายอาจมีน้ำมูกเหนียวข้น

-

อาการไข้

ไม่มี

อาจพบไข้ต่ำๆ

ไข้สูง

อาการไอ

พบน้อย

พบบ้าง

พบน้อย

อาการทางตา เช่น คันตา น้ำตาไหล ตาแดง

พบได้ในผู้ป่วยบางราย

ไม่มี

ไม่มี

อาการอื่นๆ เช่น อ่อนเพลีย ปวดศรีษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

ไม่มี

พบ แต่มีอาการเพียงเล็กน้อย

พบ และมีอาการอ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อค่อนข้างมาก

ระยะเวลาที่มีอาการ

อาจเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน

3-5 วัน

7-10 วัน

ช่วงเวลาที่พบการเกิดโรคได้บ่อย

แล้วแต่ชนิดของสารก่อภูมิแพ้

ตลอดทั้งปี แต่พบบ่อยช่วงเปลี่ยนฤดูกาล

ฤดูฝนจนถึงฤดูหนาว