รูปแบบยารักษาโรคภูมิแพ้ในท้องตลาด

ยารักษาโรคภูมิแพ้ในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาแต่ละรูปแบบอย่างถูกต้องเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การรักษาโรคภูมิแพ้
ประสบความสำเร็จได้ รูปแบบของยาที่มีจำหน่ายในท้องตลาดแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆตามลักษณะการใช้ยา คือ ยารับประทาน และยาที่ไม่ใช่ยารับประทาน

ยารักษาโรคภูมิแพ้ชนิดรับประทาน

 1. ยารักษาโรคภูมิแพ้ชนิดเม็ด (oral tablet)
  ยาเม็ด เป็นยาที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี มีวิธีการใช้ยาที่ง่ายและสะดวก นั่นคือ การรับประทาน จึงเป็นรูปแบบยาที่ได้รับความนิยมและไม่ค่อยเกิดปัญหาจากการใช้ยาเมื่อเทียบกับ
  ยาในรูปแบบอื่น ยารักษาโรคภูมิแพ้ที่มีสูตรตำรับเป็นยาเม็ดมีหลายกลุ่มยา ได้แก่
  • ยากลุ่ม antihistamines ทั้งชนิดง่วงและชนิดที่ไม่ง่วง มีตัวยาสำคัญคือ ลอราตาดีน (loratadine) เป็นหนึ่งในตัวยาแก้แพ้ชนิดที่ไม่ทำให้เกิดอาการง่วงซึมที่มีสูตรตำรับเป็น
   ยาเม็ด อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ใช้ยาแก้แพ้ชนิดง่วงสำหรับการรักษาโรคภูมิแพ้ในระยะยาว
  • ยากลุ่มอื่นๆ เช่น
   • montelukast ซึ่งเป็นยารักษาโรคภูมิแพ้ที่มีกลไกต่างจากยากลุ่ม antihistamine
   • ยาสูตรผสมระหว่างยาแก้แพ้ชนิดง่วงและยาลดน้ำมูก ซึ่งเป็นยาที่ช่วยบรรเทาอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล
    

   เคล็ด (ไม่) ลับสำหรับการใช้ยาชนิดเม็ด: ยาเม็ด เป็นยาที่ใช้ง่ายที่สุด เพียงคุณรับประทานยาให้ตรงเวลาและรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้ การปฏิบัติตามที่ฉลากยาแต่ละชนิดแนะนำอย่างเคร่งครัด จะช่วยให้เกิดการใช้ยาที่ถูกเทคนิค (ในท้องตลาดมียาเม็ดชนิดที่แตกตัวในช่องปาก หรือ orodispersible tablet ยาเม็ดชนิดนี้จะละลายและแตกตัวทันทีที่สัมผัสกับช่องปากโดยจะดื่มน้ำตามหรือไม่ก็ได้ ทำให้เกิดการปลดปล่อยตัวยาที่เร็วกว่าเม็ดยาธรรมดา อย่างไรก็ตาม ไม่ควรหัก แบ่ง บด หรือเคี้ยวเม็ดยาที่มีการปลดปล่อยพิเศษเช่นนี้)

   รู้หรือไม่: ในบางประเทศ มีรูปแบบยาเม็ดสำหรับเคี้ยว (chewable tablet) โดยผู้ป่วยสามารถเคี้ยวเม็ดยาเพื่อให้เกิดการแตกตัวและปลดปล่อยยาตั้งแต่ในช่องปาก และเม็ดยารูปแบบนี้จะมีรสชาติและกลิ่นที่ดี จึงอาจช่วยส่งเสริมความร่วมมือของการใช้ยาโดยเฉพาะในผู้ป่วยเด็กได้

 2. ยารักษาโรคภูมิแพ้ชนิดยาน้ำ
  ยาน้ำ เป็นยาชนิดรับประทานอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยม เหมาะสำหรับผู้ป่วยเด็กที่ยังไม่สามารถรับประทานยาเม็ด โดยยารักษาโรคภูมิแพ้ชนิดยาน้ำยังแบ่งย่อยออกเป็น 3
  รูปแบบ คือ ยาน้ำสารละลายใส (oral solution) ยาน้ำเชื่อม (syrup) และยาน้ำแขวนตะกอน (suspension) โดยตัวยารักษาโรคภูมิแพ้กลุ่มที่มีสูตรตำรับเป็นยาน้ำคือยาในกลุ่ม antihistamines ทั้งชนิดง่วงและชนิดที่ไม่ง่วง

  เคล็ด (ไม่) ลับสำหรับการใช้ยาชนิดยาน้ำ: ยาน้ำช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ป่วยเด็กที่ยังไม่สามารถกลืนยาเม็ดได้ อย่างไรก็ตาม ยาน้ำมีรายละเอียดของการใช้ยามากกว่ายาเม็ดเล็กน้อยขึ้นอยู่กับรูปแบบของยาน้ำที่ได้รับ ดังนี้

  ยารักษาโรคภูมิแพ้ชนิดพ่นจมูก (nasal spray)
  สำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบ (allergic rhinitis) ยาพ่นจมูก (nasal spray) ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อนำส่งตัวยาเข้าไปที่โพรงจมูกโดยตรงเพื่อช่วยลดอาการข้างเคียงบางประการของตัวยาบางชนิดได้ อย่างไรก็ตาม ยาพ่นจมูก มีวิธีการใช้ยาที่ซับซ้อนกว่ายาชนิดรับประทาน จึงควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับวิธีการใช้ยาอย่างถูกเทคนิคเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีและมีความปลอดภัยสูงสุด ยารักษาโรคภูมิแพ้ที่มีสูตรตำรับเป็นยาพ่นจมูก ได้แก่

  • ยากลุ่มสเตียรอยด์ (intranasal corticosteroids) มีข้อบ่งใช้สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบชนิดที่มีอาการมาก ช่วยลดอาการของโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบในระยะยาว ควรใช้อย่างถูกวิธีและใช้อย่างต่อเนื่องตามแพทย์สั่ง
  • ยาลดอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล (intranasal decongestant) เป็นยาบรรเทาอาการคัดแน่นโพรงจมูกและอาการน้ำมูกไหล อย่างไรก็ตาม ควรใช้ยานี้เพื่อบรรเทาอาการเท่านั้น และไม่ควรใช้ติดต่อกันเกิน 5 วัน
   

  การรักษาชนิดอื่นๆ ที่ไม่ใช่ยา
  สำหรับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบ การรักษาอีกรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยลดอาการคัดแน่นจมูก รวมถึงช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของยาพ่นจมูก คือ การใช้ น้ำเกลือล้างจมูก ซึ่งมีเทคนิคเฉพาะสำหรับขั้นตอนการล้างจมูก ไม่ยากจนเกินไป คำแนะนำที่สำคัญคือ ล้างจมูกอย่างสม่ำเสมอในช่วงที่มีปริมาณน้ำมูกมาก และหากท่านใช้ยาพ่นจมูกร่วมด้วย ควรล้างจมูกก่อนการพ่นยา เพื่อกำจัดน้ำมูกและสิ่งสกปรกในโพรงจมูกออกก่อน เพื่อให้ตัวยาที่พ่นเข้าไปสามารถออกฤทธิ์ได้อย่างเต็มที