ทำความรู้จัก “โรคภูมิแพ้ในคุณแม่ตั้งครรภ์”

อาการของโรคภูมิแพ้กับแม่ท้องอาจเกิดขึ้นได้กับคุณแม่ทุกคน เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายอยู่ในภาวะที่ถูกกระตุ้นได้ง่าย รวมถึงผู้หญิงที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่ก่อน เมื่อตั้งครรภ์อาจทำให้อาการต่าง ๆ ของโรคภูมิแพ้เกิดขึ้นได้ง่ายตามไปด้วย

ภูมิแพ้กับการตั้งครรภ์ที่คุณแม่ต้องเจอ

โรคภูมิแพ้ในคุณแม่ตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ที่ต้องเจอ คือ ภูมิแพ้เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ คิดเป็น 20-40% ของกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการเยื่อบุจมูกอักเสบหรือโรคของจมูก ซึ่งโรคเหล่านี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายในช่วงตั้งครรภ์ ส่วนใหญ่อาการจะดีขึ้นเองหลังจากการคลอดไปแล้วประมาณ 5 วัน สิ่งสำคัญคือ คุณแม่ต้องคอยสังเกตอาการภูมิแพ้ขณะท้อง อย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้รู้เท่าทันโรค และหาวิธีรับมือได้อย่างถูกต้อง ก็จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุไม่คาดฝันได้

วิธีรับมือคุณแม่ตั้งครรภ์ที่เป็นภูมิแพ้

  1. เมื่อคุณแม่มีอาการของโรคภูมิแพ้ หรือรู้ว่าเป็นภูมิแพ้ และอยากรู้ว่าคนท้องกินยาแก้แพ้ได้หรือไม่ ต้องรีบพบหมอเพื่อหาสาเหตุให้แน่ชัดว่าเป็นภูมิแพ้อะไรและต้องรักษาร่างกายอย่างไรจึงจะเหมาะสมระหว่างตั้งครรภ์ เมื่อได้แนวทางที่ชัดเจนแล้ว จะช่วยให้หลีกเลี่ยงไม่ให้อาการกำเริบได้ง่ายขึ้น หากมีอาการรุนแรงและจำเป็นต้องรับประทานยา ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสม
  2. วิธีการรักษาโรคภูมิแพ้ระหว่างตั้งครรภ์ไม่ให้กำเริบ หรือเกิดอาการน้อยที่สุด ควรหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะไรฝุ่น เพราะไรฝุ่นเป็นหนึ่งสาเหตุสำคัญของการเกิดภูมิแพ้ ต้องหมั่นทำความสะอาดบ้าน โดยเฉพาะพื้นที่ที่คุณแม่ต้องใช้เป็นประจำ เพื่อลดการกระตุ้นจากสารก่อภูมิแพ้ต่าง ๆ
  3. รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ เน้นวิตามินจากผักและผลไม้เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย
  4. ลดความเครียด กังวล ทำจิตใจให้ผ่อนคลาย เพราะภูมิแพ้กับการตั้งครรภ์นั้นสัมพันธ์กับความเครียด อาจส่งผลไปยังทารกในครรภ์ด้วย ลูกอาจเป็นผื่นแพ้ผิวหนัง จมูกอักเสบได้
  5. ออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ

ทารกที่คลอดออกมาเสี่ยงเป็นภูมิแพ้ได้หรือไม่?

เนื่องจากโรคภูมิแพ้มีสาเหตุหลักมาจากกรรมพันธุ์ ดังนั้น เมื่อแม่ท้องเป็นภูมิแพ้ ทารกที่คลอดออกมาจึงมีความเสี่ยงเป็นภูมิแพ้ด้วยเช่นกัน คิดเป็น 30-50% หากทั้งคุณพ่อและคุณแม่เป็นภูมิแพ้ โอกาสที่ลูกจะเป็นภูมิแพ้เพิ่มเป็น 50-70% จึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยาก

คำแนะนำสำหรับคุณแม่

  • ดูแลลูกน้อยให้ห่างไกลภูมิแพ้ เริ่มต้นด้วยการให้นมแม่อย่างน้อย 6 เดือน เลี่ยงการให้นมวัวและนมถั่วเหลือง รวมทั้งอาหารที่มีไข่เป็นส่วนประกอบ เพื่อช่วยลดโอกาสที่จะทำให้ลูกเป็นภูมิแพ้
  • สำหรับคุณแม่ที่เป็นภูมิแพ้อยู่ก่อนแล้ว หลังคลอดยังสามารถให้นมลูกได้ตามปกติ แต่หากต้องรับประทานยาเพื่อรักษาหรือบรรเทาอาการโรคภูมิแพ้ หรือแม้แต่โรคอื่น ๆ แนะนำปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าน้ำนมแม่ที่ให้ลูกน้อยจะได้รับผลกระทบด้วยหรือไม่ ส่วนคุณแม่ที่ไม่ได้เป็นโรคนี้ยังคงให้นมบุตรได้อย่างไร้ความกังวล
  • โรคภูมิแพ้กับการตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้กับคุณแม่ทุกคน เมื่อรู้วิธีรับมือแล้วย่อมเป็นเรื่องที่ดีในการป้องกันไม่ให้โรคกำเริบรุนแรงขึ้น และแม้ว่าโรคนี้อาจจะส่งต่อไปยังลูกน้อยที่คลอดออกมา แต่ถ้าคุณแม่รู้วิธีป้องกันและดูแลรักษา ภูมิแพ้ขณะท้องตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็ช่วยให้ควบคุมอาการของโรคภูมิแพ้ในเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน