ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
130/1 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 02 232 7000

 For more information please contact
Bayer Thai Co., Ltd.
130/1 North Sathon Road, Silom, Bangrak Bangkok 10500
Tel. +662 232 7000

หากคุณต้องการรายงานผลข้างเคียง โปรดติดต่อบุคลากรทางการแพทย์ของคุณ (เช่นแพทย์หรือเภสัชกร) หรือหน่วยงานด้านสุขภาพในพื้นที่ของคุณ หรือรายงานได้ที่ :
drugsafety.thailand@bayer.com 

รายงานข้อร้องเรียนปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ที่ :
complaint-thailand@bayer.com 

Packshot Clarityne 10s Thai.png