คลาริทิน ® ชนิดเม็ด

เลขทะเบียนตำรับยาที่ 1C 146/57

ลอราทาดีน 10 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด
คลาริทินเป็นยาต้านฮิสตามีนที่ออกฤทธิ์เนิ่นและอยู่ในกลุ่มไม่ทำให้ง่วง
แต่ยานี้อาจทำให้ง่วงในผู้ป่วยบางราย
เป็นยาที่ออกฤทธิ์แรงและนานในการต้านสารพวกฮีสตามีน
โดยเป็นชนิด selective peripheral H1-receptor antagonist
คลาริทินใช้บรรเทาอาการแพ้ระบบทางเดินหายใจ เช่น จาม น้ำมูกไหล คันจมูก คันตา แสบตา เนื่องจากโรคภูมิแพ้บรรเทาอาการของลมพิษเรื้อรังและอาการแพ้ทางผิวหนังอื่นๆ

ใช้เฉพาะโรคภูมิแพ้ ไม่ลดน้ำมูกในโรคหวัด
ใช้ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป โดยรับประทานครั้ง ละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง
ขนาดบรรจุ แผงละ 10 เม็ด กล่องละ 1 แผง