เรื่องภูมิแพ้ที่ต้องรู้ก่อนการเดินทาง

ทุกการเดินทางทั้งเพื่อการพักผ่อนและทำงาน เป็นการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมรอบตัว จึงอาจจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้มากขึ้นได้ เราจึงมีคำแนะนำในการเตรียมตัวเพื่อลดโอกาสการเกิดและบรรเทาอาการเบื้องต้นระหว่างการเดินทาง โดนเฉพาะเมื่อคนในครอบครัวมีอาการของโรคภูมิแพ้อยู่ก่อนแล้ว

ก่อนการเดินทาง

  • เช็กข้อมูลสถานที่: อุณหภูมิ สภาพอากาศ สิ่งแวดล้อมที่จะต้องไปเจอของจังหวัดหรือประเทศนั้น ๆ เพื่อให้เตรียมสภาพร่างกาย เสื้อผ้าได้เหมาะสม
  • เช็กข้อมูลที่พักและควรหลีกเลี่ยงหากเป็นสถานที่ที่มีการเลี้ยงสัตว์หรืออนุญาตให้มีการนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณ
  • เตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น หมอนหนุนกันไรฝุ่น ผ้าห่ม ผ้าคลุม เพื่อเลี่ยงการสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ประเภทไรฝุ่นโดยเฉพาะ
  • หากเคยมีอาการแพ้อาหารบางชนิด ควรจดลิสต์เหล่านั้นไว้เพื่อช่วยในการสื่อสารเวลาสั่งอาหาร โดยเฉพาะส่วนประกอบอาหารต่างประเทศที่อาจจะเสี่ยงกับสารก่อภูมิแพ้ได้
  • เตรียมยาแก้แพ้ ชนิดเม็ดให้เหมาะสมกับอาการที่เคยเกิดและในปริมาณที่เหมาะสม

Tips แนะนำ
เลือกช่วงเวลาเดินทางและวางแผนการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ที่ต้องแออัดกับคนจำนวนมากให้น้อยที่สุด

ระหว่างการเดินทาง

  • ยานพาหนะ: หากเป็นการเดินทางโดยขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟ เครื่องบิน ให้ทำความสะอาดบริเวณที่นั่ง ที่วางแขนและหน้าต่างของตัวเองและสมาชิกในครอบครัว เพื่อช่วยลดโอกาสสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ต่าง ๆ ที่มาจากผู้โดยสารคนอื่น
  • แนะนำให้เปลี่ยนเสื้อผ้าและทำความสะอาดร่างกายโดยเร็วหลังกลับเข้าที่พัก เพื่อลดโอกาสสัมผัสกับละอองเกสรดอกไม้ หรือสิ่งแปลกปลอมขนาดเล็กอื่น ๆ ระหว่างที่อยู่ข้างนอก
  • พกพายาแก้แพ้ติดตัวไว้เสมอ เพื่อบรรเทาอาการได้ทันท่วงที หรือหากอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องกินเพื่อควบคุมอาการไม่ให้กำเริบ ควรกินให้ตรงเวลาและต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ทุกทริปการเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่น