คลาริทิน® ชนิดเม็ด

คลาริทิน® ชนิดเม็ด

  • ลอราทาดีน 10 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด
  • คลาริทินเป็นยาต้านฮิสตามีนที่ออกฤทธิ์เนิ่นและอยู่ในกลุ่มไม่ทำให้ง่วง แต่ยานี้อาจทำให้ง่วงในผู้ป่วยบางราย
  • เป็นยาที่ออกฤทธิ์แรงและนานในการต้านสารพวกฮีสตามีน โดยเป็นชนิด selective peripheral H1-receptor antagonist
  • คลาริทินใช้บรรเทาอาการแพ้ระบบทางเดินหายใจ เช่น จาม น้ำมูกไหล คันจมูก คันตา แสบตา เนื่องจากโรคภูมิแพ้บรรเทาอาการของลมพิษเรื้อรังและอาการแพ้ทางผิวหนังอื่นๆ

    ใช้ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป โดยรับประทานครั้ง ละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง
    ขนาดบรรจุ แผงละ 10 เม็ด กล่องละ 1 แผง