คลาริทิน® ชนิดเม็ด ยาแก้แพ้กลุ่มไม่ทำให้ง่วง (แต่ยานี้อาจทำให้ง่วงในผู้ป่วยบางราย)

คลาริทิน® ชนิดเม็ด ยาแก้แพ้กลุ่มไม่ทำให้ง่วง (แต่ยานี้อาจทำให้ง่วงในผู้ป่วยบางราย)

เลขที่ทะเบียนตำรับยาที่ 1C 21/54

คลาริทิน ชนิดเม็ด ยาแก้แพ้กลุ่มไม่ง่วง (แต่ยานี้อาจทำให้ง่วงในผู้ป่วยบางราย) บรรเทาอาการแพ้ของระบบทางเดินหายใจ เช่น จาม น้ำมูกไหล คันจมูก คันตา แสบตา เนื้อจากโรคภูมิแพ้ บรรเทาอาการของลมพิษเรื้อรังและอาการแพ้ทางผิวหนังอื่นๆ ใช้เฉพาะโรคภูมิแพ้ ไม่ลดน้ำมูกในโรคหวัด

  • ยาแก้แพ้ลอราทาดีน 10 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด
  • คลาริทินเป็นยาต้านฮิสตามีนที่ออกฤทธิ์นานและอยู่ในกลุ่มไม่ทำให้ง่วง แต่ยานี้อาจทำให้ง่วงในผู้ป่วยบางราย ผู้ที่ขับขี่ยานยนต์ ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง ควรทดสอบก่อนว่ากินยานี้แล้วไม่ง่วง
  • เป็นยาที่ออกฤทธิ์เร็วและนานในการต้านสารพวกฮีสตามีน โดยเป็นชนิด selective peripheral H1-receptor antagonist

ขนาดและวิธีใช้

  • ใช้ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป โดยรับประทานครั้ง ละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง

    ในกรณีที่ได้รับยาเกินขนาดอาจจะทำให้ง่วงนอน ปวดศรีษะ หัวใจเต็นเร็ว และปวดศีรษะ ควรสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงควรไปพบแพทย์ทันที่

ขนาดบรรจุ

ยาแก้แพ้ลอราทาดีน มีทั้งขนาดบรรจุ แผงละ 10 เม็ด และขนาดพกพา 5 เม็ด

ข้อควรรู้อื่น ๆ เกี่ยวกับยาแก้แพ้

  • หากทำการทดสอบภูมิแพ้ควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้อยู่ หรือหยุดยาอย่างน้อง 48 ชั่วโมงก่อนการทดสอบ
  • ไม่ควรกินยาแก้แพ้ลอราทาดีนร่วมกันกับยาซิสซาไพรด์ (Cisapride)
  • หากกินยาแก้แพ้นี้ต่อเนื่องเกิน 14 วันควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร