โรคภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้ (Allergy) คือ อาการที่ระบบภูมิคุ้มกันมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อ ‘สารก่อภูมิแพ้’ นั้น ๆ มากผิดปกติ ซึ่งสามารถแสดงอาการได้กับหลายระบบในร่างกาย เช่น ผิวหนัง ทางเดินหายใจ และทางเดินอาหาร ในบางรายอาจแสดงอาการมากจนส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันตามไปด้วย

ปฏิกิริยาภูมิแพ้ต่าง ๆ จะทำให้ร่างกายผลิตสารออกมาเพื่อต่อสู้กับสิ่งที่เราแพ้ โดยหนึ่งในสารสำคัญ คือ ฮิสตามีน (Histamine) ซึ่งจะทำให้เกิดอาการจาม คัดจมูก น้ำมูกไหล หรือ อาการคัน เป็นผื่นแดง ในกรณีเป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนัง

โรคภูมิแพ้กับการรักษา
เนื่องจากสารก่อภูมิแพ้ (Allergen) สามารถเป็นได้ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น ละอองเกสร ไรฝุ่น ขนสัตว์ อาหารบางชนิด หรือสิ่งที่คนสร้างขึ้น เช่น สารเคมีต่าง ๆ ดังนั้น สิ่งสำคัญในการป้องกันและรักษาอาการไม่ให้เป็นซ้ำบ่อย ๆ คือ การหมั่นสังเกตพฤติกรรม อาการ และสถานที่ เนื่องจากอาการแพ้เป็นสิ่งเฉพาะบุคคล สารก่อภูมิแพ้ชนิดเดียวกันอาจไม่ส่งผลใด ๆ เลยกับคนใกล้ชิดที่อาศัยในบ้านหลังเดียวกัน ออฟฟิศเดียวกัน หรือมีไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกัน

โดยเฉพาะในสถานที่ที่ต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น หรืออาจต้องใช้สิ่งของบางอย่างร่วมกัน เช่น สำนักงาน ฟิตเนส หรือ Co-working space ยิ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เราควบคุมได้ยาก อาจต้องเพิ่มความระมัดระวังหรือเพิ่มการดูแลตัวเองให้มากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงอาการของโรคภูมิแพ้ที่จะตามมา

เมื่อมีอาการที่เกิดจากโรคภูมิแพ้สามารถบรรเทาเบื้องต้นได้ด้วยการใช้ยาแก้แพ้หรือร่วมกับการนำข้อมูลจากการสังเกตไปปรึกษาเพิ่มเติมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินหาสารก่อภูมิแพ้แบบเจาะจงเพิ่มเติม เช่น การตรวจโพรงจมูก การเจาะเลือด หรือ การทำ Skin Test เพื่อให้สามารถเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ที่จะรบกวนคุณภาพชีวิตได้อย่างถูกต้อง

ดังนั้น เมื่อทราบว่า ‘สารก่อภูมิแพ้’ ของเราหรือสมาชิกในครอบครัวคืออะไร ก็จะช่วยให้สามารถลดการสัมผัส ควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเกิดอาการของโรคภูมิแพ้ได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตภายในบ้านหรือนอกบ้าน เพื่อให้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกวัน

เรื่องน่ารู้!
"ไรฝุ่น" เป็นสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสาเหตุหลักของโรคภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจ พบผู้ป่วยที่แพ้ไรฝุ่นจนเป็นโรคนี้ วัยเด็ก 70% | ผู้ใหญ่ 70-90% | คนทั่วไป 30%